Vi vil løbende orientere om nye sager, som vi behandler.

Vi er sammen med naturfredningsforeningen i Syddjurs meget opmærksomme på de planlagte havbrug ved Djursland.

En af de større løbende sager vi har arbejdet med i mange år er fremtiden for Kolindsund.