Norddjurs den 17. juni 2018.

Norddjurs afdeling er delt op i arbejdsgrupper, der har ansvar for et bestemt område:

Arbejdsgruppen Anholt - arbejder med alt vedrørende forhold på Anholt.
kontaktperson Morten Abildstrøm, Gennem Landet 48, 8592 Anholt, 86 31 93 00 - morten@anholtgartneri.dk

Arbejdsgruppen husdyrgodkendelser - arbejder med udvidelser og etablering af husdyrbrug. 
kontaktperson Jette Mouritzen, Hemmed Kirkevej 17, 8585 Glesborg, 86 38 64 19 - jjjm@djurs.net

Arbejdsgruppen plansager - arbejder med byplan- og lokalplanforslag samt landzonetilladelser.
kontaktperson Jette Mouritzen, Hemmed Kirkevej 17, 8585 Glesborg, 86 38 64 19 - jjjm@djurs.net

Arbejdsgruppen ture - arrangerer ture for medlemmer og andre interesserede.
kontaktperson Arne Holm-Hansen, Nordre Fælledvej 45, 8943 Auning, 30 49 89 44 - arne.holm-hansen@hotmail.com

Arbejdsgruppen miljøgodkendelser - arbejder med godkendelse af produktionsanlæg og andre miljøgodkendelser.

Arbejdsgruppe hav, søer, vandløb - arbejder med alt vedrørende vand, herunder grundvand.
kontaktperson Ove Møller Andersen, Stokkebro 26, 8500 Grenaa, 86 38 42 40 - stokkebro26@mail.dk

Lokale Naturråd.
Danmarks Naturfredningsforening er repræsenteret i det Lokale Naturråd ved:
Anne-Mette Kirkegaard Poulsen, 8860 Ulstrup

Her ud over arbejder vi med  projekter - ofte i samarbejde med andre lokale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere, f.eks:

Kolindsund - arbejder med visionen for et fremtidigt Kolindsund som sø i samarbejde med Syddjurs afdeling og en række eksterne samarbejdspartnere.