Følgende ture er foreløbig planlagt til afholdelse i 2018.
  • Onsdag den 15. august 2018 kl. 18.45: Besøg på deponeringsanlægget Reno Djurs.

 

  • Søndag den 9. september 2018. Naturens dag.
Turene vil så vidt muligt blive annonceret i "Natur & Miljø"
Turene vil ikke blive annonceret i de lokale ugeaviser.
Turene vil blive annonceret via nyhedsbreve, som sendes ud til alle naturfredningsforeningens medlemmer i Norddjurs. Derudover vil alle andre kunne abonnere på nyhedsbrevene.
Kontakt undertegnede, såfremt man ønsker at abonnere på afdelingens nyhedsbreve.
Arne Holm-Hansen
Tlf. 30 49 89 44

Læs mere om ture her:

  • På DN's hjemmeside under ture og arrangementer.
  • På lokalafdelingens hjemmeside under "Arrangementer".
  • I bladet "Natur & Miljø".

Yderligere oplysninger om turene vil kunne fås ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne eller til den kontaktperson, som er omtalt i turomtalen under arrangementer.