Projekt rugekasser for ørredrogn.

DN-Norddjurs er kommet i besiddelse af 15 stk. "rognrugekasser". De er forsøgsvis blevet afprøvet i Canada i et forskningsprojekt med lakserogn, hvor klækning af levedygtigt yngel var over 95%.

DN-Norddjurs har et ønske om, at udbrede forekomsten af havørred ved at lave et kombineret forsøgs/undervisnings/forsknings/produktionsprojekt tilsvarende hvad det Canadiske universitet udførte, blot med hensyn til havørredrogn.

Hvis projektet kan blive en realitet, kræves positive accepter fra mange interessenter:

 1. Grenaa Sportsfiskerforening v. Lars Pedersen.
 2. Lodsejere for opsætning af rugekasser i deres vandløb.
 3. Kommunal accept fra de vandløbsmiljøansvarlige.
 4. Tilladelse fra fiskerikontrollen.
 5. Deltagelse fra en folkeskole i kommunen, som led i et undervisningsprojekt.

Vandplejeudvalget i DN-Norddjurs ønsker placering af rugekasser dels i de helt øverste strækninger af ørredproducerende vandløb, dels i mindre vandløb, hvor ørredgydning ikke finder sted.

Mulige placeringer af rugekasser vil i 2019 være:

 1. Ørum Å, opstrøms Stenvad.
 2. Nimtofte Å ved Bækhusevej.
 3. Brøndstrup Mølleå opstrøms Brøndstrup.
 4. Skærvad Å ved eller opstrøms Mastrup.
 5. Veggerslev Å ved jernbanedæmning i Veggerslev.
 6. Lillemølle Å ved Fladstrup.

Projektet er i en forberedelsesfase og der er givet positiv tilbagemelding fra:

 1. Grenaa Sportsfiskerforening v. Lars Pedersen
 2. Det naturfaglige netværk Norddjurs skolevæsen v. Karsten Sørensen.
 3. Flere lodsejere

DN-Norddjurs arbejder videre med projektet og vender tilbage med nyheder i sagen.

Vi anser det for et flerårigt projekt.

 

Med venlig hilsen

Vandplejeudvalget i DN-Norddjurs

Ove Møller Andersen