Kolindsunds fremtid

Når man kommer fra det nordlige Djursland med skove og læhegn smukt i detaljen, og kører ind i Kolindsundlandskabet, er det som at træde ind i et stort rum. Plads til at øjet kan vandre frit, og højt til himlen. En fantastisk forandring og fornemmelse af storhed og frihed.

Intet under at befolkningen på Djursland har mange tanker, drømme og planer om, hvordan dette stykke af Danmark kan blive til glæde for så mange som muligt. Planerne er omfattende: Landskabsforandringer, regulering af betydelige vandmængder og flytning af jord, for slet ikke at tale om ændrede vilkår for mennesker, dyre- og planteliv.

To kommuner: Syddjurs kommune og Norddjurs kommune har del i Kolindsund, og DN's lokale afdelinger i disse er i gang med at klargøre deres fremtidsvision for sundet. Vi skal ofte tage stilling til konflikter om vedligeholdelse af sundets afvandingssystem. Ligeledes konfronteres vi med mere eller mindre gennemarbejdede planer for dele af sundet. I disse sager har vi brug for at have en retningslinie, d.v.s. have en idé om hvilken fremtid for sundet, der er vores ønskemål.

Det er en stor opgave, vi er gået i gang med, men vi håber at kunne få hjælp fra Århus Universitet og fra alle, der er interesserede i sundets fremtid. Først og fremmest har vi selvfølgeligt haft et møde med repræsentanter for sundbønderne for at høre om deres forventninger til sundets fremtid.

Når vi får ny viden eller nye idéer kan du læse om det her på hjemmesiden.