Nyhed

Rugekasser for ørreder

Når havørreden går op i de norddjurske vandløb for at gyde, så er det kun en brøkdel af rognen, der bliver til voksne havørredder. Markant mange æg går tabt allerede i den første fase. Nu viser et projekt lavet i samarbejde mellem DN Norddjurs og Grenå sportsfiskerforening, at næsten al ørred-yngel kan overleve denne kritiske fase med en simpel hjælp fra en plastic-kasse og nogle ørred-entusiaster.
Dette er en beretning fra ørred-entusiasten Ove Møller Andersen, bestyrelsesmedlem i DN Norddjurs

DN-Norddjurs er kommet i besiddelse af 15 ”rognrugekasser”. De er forsøgsvis blevet afprøvet i Canada i et forskningsprojekt med lakserogn.
DN-Norddjurs har et ønske om, at udbrede forekomsten af havørred ved at lave et kombineret forsøgs/forsknings/produktionsprojekt tilsvarende hvad det Canadiske universitet udførte, her blot med hensyn til havørredrogn.
Projektet krævede positiv accept fra mange interessenter, hvilket er lykkedes.,

  • Lodsejere for opsætning af rugekasser i deres vandløb.
  • Kommunal accept fra de vandløbsmiljøansvarlige.
  • Tilladelse fra fiskerikontrollen.
  • Grenaa Sportsfiskerforening

I slutningen af november 2018 gik projektet i gang, og der blev elektrofisket i Kolindsund Nordkanal.

Vi strøg nogle få havørreder for rogn og mælk. Rognantallet blev vurderet til ca. 3000. Rugekasserne er beregnet til et æg/rogn i hvert rum, men det viste sig for tidskrævende at fordele de ca. 3000 befrugtede æg og de blev derfor fordelt i 1200 rum i rugekasserne og derefter placeret i vandløbet.

Da vi var sikre på, at antallet af graddøgn for klækning var overskredet, blev rugekasserne taget op for kontrol. Det viste sig her, at fra 85 æg/rogn var der ikke udviklet yngel som var svømmet ud af rugekassernes huller. Det betyder at 97% af den ilagte rogn var blevet til ørredyngel i vandløbet.

Succesraten ved naturlig gydning er af biologer estimeret til 2-5%. 

DTU-Aqua har i 2018 lavet bestandsanalyser i samtlige vandløb i den gamle Nørre Djurs Kommune. Resultatet er, at der i de øvre dele af alle gydevandløb, mangler ørreder.

Vi gør os derfor klar til at intensivere rugekasseprojektet i samarbejde med Grenaa Sportsfiskerforening.